Våra tjänster

Vi erbjuder utbildning, workshops, föreläsningar, handledning och coachning inom State of Mind och De tre principerna (3P). Vi vänder oss till både företag där vi jobbar med grupp- och ledarutveckling, samt till privatpersoner som vill utveckla sig själv inom 3P.

Vi genomför utbildning på svenska eller engelska och är verksamma i hela Sverige, men med utgångspunkt i Göteborgsområdet.

I företag implementerar vi State of Mind i tre olika faser

Första fasen är fristående och ger våra kunder en första introduktion och en grundförståelse kring State of mind och vilken nytta den gör för både chefer och medarbetare.

Andra fasen är för ledare och team som har en grundförståelse om State of mind och som vill implementera SoM i sin organisation. Vi genomför ett gemensamt “designmöte” där vi planerar och skräddarsyr ett utbildningsprogram anpassat efter företagets situation och utmaningar.

Tredje fasen fungerar som en påminnelse och extra stöd där det behövs, exempelvis vid nyrekrytering eller vid större förändringar.

FAS 1 – Introduktion

– Grundläggande utbildning och introduktion till State of mind och De tre principerna (3P)

– Deltagarna får en gemensam syn och sätt att kommunicera

– Deltagarna får kunskap så att de själva kan börja använda denna kunskap / ”verktyg” i praktiken

– Vi öppnar upp för att nytt arbetsklimat, nya ideér, mer engagemang och motivation

FAS 2 – Tillämpning

– I fas 2 går vi in på de specifika utmaningar, fokusområden eller utvecklingsområden som är specifikt för kunden och/eller teamet.

– Deltagarna fortsätter utveckla sin kunskap om State of mind och hur man tillsammans skapar förändring, förbättring, utveckling som ett team.

– (I fas 1 får man verktygen och hur de kan användas. I fas 2 går vi in på hur gruppen kan skapa förändring tillsammans)


FAS 3 – Underhåll

– I fas 1 och 2 har vi byggt upp grunden. I fas 3 gör vi en “refill” vid behov. Det kan vara 1-4 ggr/år, beroende på behov och förändringshastighet.

– I denna fas fortsätter deltagarnas kunskap om State of mind och De tre principerna fördjupas och successivt kan tillämpningsområden utökas.


Vill du veta mer? Kontakta oss för mer information.