Att anlita Joyformation

Att anlita Joyformation som utbildningspartner är mycket mer än att gå på en utbildning ett par dagar för att sedan falla tillbaka i gamla rutiner. Att anlita oss innebär att våra kunder gör ett aktivt val att implementera State of mind i sitt dagliga arbete för att man förstår vikten av rätt mental inställning och State of mind.

Vårt state of mind är en variabel som ledare och medarbetare alltid bör ha med sig i beräkningarna och ta hänsyn till.

En ledare eller en medarbetare med kunskap om State of mind ser dessa två ekvationer väldigt tydligt:

Exempel 1 (rätt kompetens + rätt resurser) x low state of mind = outnyttjade resurser/lägre prestation och resultat.

Exempel 2 (rätt kompetens + rätt resurser) x high state of mind = fullt utnyttjade resurser/optimal prestation och resultat.

Vår arbetsmetodik

Nuläge, mål och utmaningar
För oss är det av yttersta vikt att förstå kundens, nuläge, mål och utmaningar. Vi bokar vanligtvis in ett första möte med kunden (beställaren). På detta möte lägger vi grunden för vårt uppdrag och går också igenom våra vanligaste modeller och förklarar hur vi jobbar med dessa utifrån de behov kunden har.

Exempel på önskemål från våra kunder
Att få en nystart i ett team / arbetsgrupp – att utveckla ledarskap – att jobba proaktivt inför större förändringar – att minska stress och konflikter – att utveckla och förstärka en positiv grund för hållbara resultat – hjälpa teamet att hitta fokus och prioritera rätt under pressade situationer – att stärka teamkänslan och sammanhållningen.

Anpassning efter kundens behov
Tillsammans med kunden och utifrån behovsanalysen så designar vi en anpassad workshop. Våra workshops är vanligen uppdelade i 3 olika faser (introduktion, tillämpning och underhåll) alla 3 faser anpassas efter våra kunders behov och byggs på efterhand.

Här kan du läsa mer om hur våra olika faser är uppbyggda och hur vi implementerar State of mind i företag.