Vi ger dig nyckeln till att enklare få fram rätt mental inställning

Nyckeln till rätt mental inställning

Det finns en anledning till att idrottsmän- och kvinnor världen över anlitar mentala tränare som hjälper dem till att hitta nyckeln till rätt mental inställning. Helt enkelt för att de ska kunna ta fram det allra bästa ur sig själva och prestera på topp.

Men vad är det som skiljer en person från att prestera bra, till att prestera på topp? Att kunna känna lugn och fokus även i komplexa och besvärliga situationer? Och vad är det som gör att vissa kan jobba under press utan att känna sig slutkörda?

Ja, du har kanske redan gissat? Det beror på kunskap om rätt mental inställning – eller State of mind som vi också kallar det.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med att hjälpa chefer och medarbetare att få kunskap om RMI och State of mind

Vad är state of mind?

State of mind är olika sinnesstämningar som naturligt varierar och går upp och ner hos oss människor, positiva som negativa.

Med en djupare förståelse om människors varierande state of mind och de tre principerna (3P) blir det enklare för dig att leda dig själv eller ditt team att jobba hållbart, hälsosamt och effektivt.

Vad vi vet och vad forskningen idag är överens om, är att vi presterar som bäst, är som mest kreativa, kommunikativa, lösningsorienterade och samarbetsvilliga när vi är i ett ”högt” state of mind.

I blogginlägget – Körkort för det mänskliga sinnet, kan du läsa mer om State of Mind

Varför är state of mind bra att kunna?

Varför är kunskap om state of mind bra?

Kunskap om State of mind är bra för att när vi som individer förstår hur vårt state of mind fungerar så får vi lättare att själva känna om vi har ett positivt eller negativt mind-set. Vi kan då lättare släppa taget om ett negativt och destruktivt tänkande som rädsla, irritation, stress m.m.

När vi förstår vad det är som gör att vi skiftar vårt mindset så kan vi också själva ta kontrollen för att komma tillbaka i balans och i ett state of mind – där vi är lösningsorienterade, klartänkta, kreativa, fokuserad och får fram våra allra bästa egenskaper.

När ett team delar kunskap om State of mind, tar sig teamet till en ny nivå och skapar en turboeffekt kring kreativitet, problemlösning och samarbete.

Vilka vi är som utbildar inom State of mind och De tre principerna (3P)

Vi som utbildar inom State of mind och De tre principerna (3P) har lång erfarenhet av att leda personal inom både privat- och offentlig verksamhet. Vi är båda certifierade Transformativa coacher av Michael Neill, en internationell erkänd utbildare inom 3P och State of mind. Samt fortbildat oss på Three principles School (Salt Spring, Canada).

Kenny har 30 års erfarenhet inom service- och försäljningsbranchen och också arbetat i utbildningsbolag. Gunilla har 20 års arbetserfarenhet främst inom IT- och finansbranchen, men även inom fordonsindustrin, servicebranchen, samt inom offentlig sektorn (stat och kommun).

Sedan 2013 har både Kenny och Gunilla fördjupat sig inom 3P (De tre principerna) och State of mind. Idag håller vi i utbildning, workshops, föreläsning och handledning i ämnet för individer, samt mindre och större grupper.

Läs mer om oss här

Att anlita Joyformation

Att anlita Joyformation som utbildningspartner är mycket mer än att gå på en utbildning ett par dagar för att sedan falla tillbaka i gamla rutiner. Att anlita oss innebär att våra kunder gör ett aktivt val att implementera State of mind i sitt dagliga arbete för att man förstår vikten av rätt mental inställning och State of mind.

Vårt state of mind är en variabel som ledare och medarbetare alltid bör ha med sig i beräkningarna och ta hänsyn till.

En ledare eller en medarbetare med kunskap om State of mind ser dessa två ekvationer väldigt tydligt:

Exempel 1 (rätt kompetens + rätt resurser) x low state of mind = outnyttjade resurser/lägre prestation och resultat.

Exempel 2 (rätt kompetens + rätt resurser) x high state of mind = fullt utnyttjade resurser/optimal prestation och resultat.

Vår arbetsmetodik

Nuläge, mål och utmaningar
För oss är det av yttersta vikt att förstå kundens, nuläge, mål och utmaningar. Vi bokar vanligtvis in ett första möte med kunden (beställaren). På detta möte lägger vi grunden för vårt uppdrag och går också igenom våra vanligaste modeller och förklarar hur vi jobbar med dessa utifrån de behov kunden har.

Exempel på önskemål från våra kunder
Att få en nystart i ett team / arbetsgrupp – att utveckla ledarskap – att jobba proaktivt inför större förändringar – att minska stress och konflikter – att utveckla och förstärka en positiv grund för hållbara resultat – hjälpa teamet att hitta fokus och prioritera rätt under pressade situationer – att stärka teamkänslan och sammanhållningen.

Anpassning efter kundens behov
Tillsammans med kunden och utifrån behovsanalysen så designar vi en anpassad workshop. Våra workshops är vanligen uppdelade i 3 olika faser (introduktion, tillämpning och underhåll) alla 3 faser anpassas efter våra kunders behov och byggs på efterhand.

Här kan du läsa mer om hur våra olika faser är uppbyggda och hur vi implementerar State of mind i företag.