Välkommen!

State of mind, vårt mentala tillstånd är för de allra flesta av oss en osynlig eller förbisedd variabel som antingen hindrar eller hjälper oss att ta fram den fantastiska potential som vi alla har inom oss!

Vi på Joyformation synliggör denna variabel!

Vi jobbar med FN:s globala mål #3 – hälsa och välbefinnande

Kommande event

Jobba med oss!

En företagsledare med kunskap om state of mind (SoM) ser dessa två ekvationer väldigt tydligt:

Exempel 1 (rätt kompetens + rätt resurser) x low state of mind = outnyttjade resurser/lägre prestation och resultat.

Exempel 2 (rätt kompetens + rätt resurser) x high state of mind = fullt utnyttjade resurser/optimal prestation och resultat.

Läs mer här!

Joyformation – Pro bono

Nedanför hittar du en del av vårt pro bono arbete inriktad helt mot barn, ungdomar och unga vuxna.

Bakgrunden är att vi ser att situationen är ohållbar för många ungas välmående och mentala hälsa.

Läs mer här

FÖRSTA HJÄLPEN – En handbok om mental hälsa